Dicionario Ido-Ido

am-ar: tr. (1) Sentar afeciono, tenereso, amikeso ad ulu. [ulu amas ulu] (2) (i) Havar, manifestar forta inklineso por ulo. [ulu amas ulo] (ii) Facar kun plezuro, trovar agreabla. [ulu amas facar ulo]

amor-ar: tr. Sentar amo, pasiono por ulu. [ulu amoras ulu]

dijital-a: tekn. (kontree ad analogika) Dicesas pri la tekniki, qui posibligas produktar, konservar e traktar informi informatikale, per cifri sub formo binara; dicesas pri la procedi e l’aparati, qui uzas ta tekniki.

hom-o: Mamifero dil ordino dil primati, dil familio dil hominidi, karakterizata nome per la stacado vertikal, manui preniva, inteligenteso developita, e kapabla produktar la linguo artikulata (ant: bestio).

komputer-o: Mashino eletronikal programizebla, destinat al traktado dijital di datumi.

nom-ar: tr. Citar la nomo di ulu, di ulo [ulu nomas ulo].

nom-o: (1) Vorto, qua uzesas por indikar persono, kozo, loko, edc. (2) Ensemblo formacata dal prenomo e dal nomo di individuo. (i) (familinomo) nomo, quan havas la membri di sama familio (ant: prenomo).

priz-ar: tr. (1) Havar judiko favoroz a kozo; trovar agreabla ulo. [ulu prizas ulo] (2) Agnoskar la valoro di ulu; esar sentiv al qualesi di ulu. [ulu prizas ulu]

tu: Servas por reprezentar la persono, quan la parolanto vizas.

vu: (formo di politeso) Servas por reprezentar la persono, quan la parolanto vizas.